Vergoeding

Contracten met alle zorgverzekeraars

Voor 2018 heeft Spraakzaak Logopediepraktijk de contracten met alle zorgverzekeraars getekend. Dit betekent dat het logopedische onderzoek en de logopedische behandelingen volledig vergoed worden vanuit uw basisverzekering.

De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de Directe Toegankelijkheid Logopedie (aanmelding zonder verwijzing), raadpleeg hiervoor uw polis.