Stem en adem

Stemproblemen

Bij intensief of verkeerd gebruik van de stem kan de stem hees of schor worden. Stemproblemen kunnen bij alle leeftijden voorkomen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen om verschillende redenen last krijgen van hun stem.
Stemklachten komen vaker voor bij beroepssprekers: 55% van de beroepssprekers (leerkrachten), 40% bij de veelvuldig sprekende beroepsbeoefenaars (vertegenwoordigers) en 20% van de niet beroepssprekers kent een periode met stemproblemen. Tot die laatste groep horen zangers en zangeressen die uit hobby
in koren of popbands zingen.

Wanneer de stemproblemen aanhouden kan het spreken belemmerd worden. Bij functionele stemproblemen wordt de stem verkeerd gebruikt of misbruikt (door bijvoorbeeld roepen en door stemmen te imiteren).
Bij organische stemproblemen zijn er afwijkingen van de stembanden zoals stembandknobbeltjes, poliepen of een stembandverlamming. Functionele stemproblemen kunnen in de loop van de tijd overgaan in organische stemproblemen. Veel beroepssprekers hebben stemproblemen omdat er geen goede verhouding bestaat tussen de stembelasting en de stemrust; de stem heeft onvoldoende tijd om te herstellen.

Wilt u weten of uw stem risico loopt, doe dan nu stemtest!

Ademhalingsproblemen

Gemiddeld ademen we 12 keer per minuut en zo gebruiken we ongeveer 8000 liter lucht per etmaal. Uit de lucht halen we zuurstof en we ademen kooldioxide uit. Om te ademen gebruiken we de volgende lichaamsdelen: de borstkas, de luchtpijp, de longen en de adem- en buikspieren. Wanneer er niet op de juiste manier geademd wordt, kunnen er zowel bij kinderen als volwassenen problemen ontstaan, zoals een foutieve spreekademhaling of hyperventilatie.

Met logopedie kan ook aandacht worden besteed aan de ademproblemen en de eventuele stemproblemen bij astma, hyperventilatie en COPD.