Eten en drinken

Slider

Slikproblemen

Eten en drinken. Kauwen en slikken. We doen het zonder erbij na te denken. Maar wanneer eten en slikken problemen veroorzaken, heeft dat veel invloed op het dagelijks leven.
Slikstoornissen hebben zowel lichamelijke als sociale gevolgen. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of ongewenst gewichtsverlies. Sociale gevolgen van slikproblemen zijn bijvoorbeeld dat het nuttigen van eten in gezelschap lastig kan zijn en dat het plezier in het eten en drinken kan verdwijnen.

Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat.

Spraakzaak Logopediepraktijk gaat samen met u (en andere zorgverleners) op zoek naar oplossingen om zo goed en veilig mogelijk te eten en te drinken. Dit kan door de slikspieren intensief te trainen om zo weer makkelijker of veiliger te leren slikken of door een andere sliktechniek aan te leren of door de dikte van voeding aan te passen.

Behandeldoelen

Bij slikproblemen kan onder andere aandacht worden geschonken aan verbetering van de houding en aan het trainen van de spieren die een rol spelen bij het slikproces. Spraakzaak Logopediepraktijk voorziet u van tips en adviezen om de kans op verslikken zo klein mogelijk te maken.

Tijdens de behandelingen werken we aan één of meerdere doelen. Denk hierbij aan:

- Versterken van de mond- en tongspieren
- Verbeteren van eet- en drinkmomenten
- Aantrekkelijker aanbieden van eten (consistentie voeding)
- Een betere lichaamshouding tijdens de maaltijd
- Sterkere mondmotoriek