Samenwerking

Samenwerking met andere disciplines

Wij vinden samenwerking met de ouders, de partners, de leerkrachten of andere (professionele) zorgverleners van onze cliënten heel belangrijk.

Spraakzaak Logopediepraktijk werkt samen met verschillende zorgverleners in de omgeving. Op deze manier streven wij met elkaar naar een zo optimaal mogelijk behandelresultaat!

De cliënt centraal!

We hebben als uitgangspunt ‘Zorg op maat!’. We kijken naar de beste  persoonlijke benadering voor elk(e) volwassene, jongere, kind en baby, waar nodig in multidisciplinair verband. Dit komt het eindresultaat, de doelmatigheid en de cliëntenveiligheid ten goede.

Toestemming

Tijdens de intake kunt u op de logopedische behandelovereenkomst aangeven of u wel of geen toestemming verleent voor overleg met één of meerdere betrokken disciplines.

Samenwerking met de Bibliotheek te Rijssen en Wierden

Spraakzaak Logopediepraktijk is een samenwerking aangegaan met de Bibliotheek te Rijssen en Wierden. Elke eerste zaterdag van de de maand wordt er een gratis vrijblijvend logopedisch inloopspreekuur in de Bibliotheek gehouden. Klik hier voor meer informatie over het inloopspreekuur. Het doel van deze samenwerking is om op een laagdrempelige manier advies te geven over logopedie, zodat spraak- en taalproblemen en eet- en drinkproblemen eerder worden gesignaleerde en behandeld.

De logopediepraktijk en de Bibliotheek kunnen elkaar versterken in het voorkomen en signaleren van spraak- en taalstoornissen.