Privacyregelement

Binnen de praktijk wordt de Wet bescherming persoonsgegevens nageleefd. Dit houdt in dat er zorgvuldig  zal worden omgaan met uw persoonsgegevens en de door uw gegeven vertrouwelijke informatie. Zonder uw toestemming zal geen informatie worden verstrekt aan derden over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling. Enkel met uw toestemming zal worden overlegd en/of informatie worden uitgewisseld met derden.