Logopedie

Slider

Logopedie nodig?

Logopedie is therapie voor jong en oud, gericht op het verbeteren van de spraak, communicatie en/of slikken. De therapie wordt aangepast aan de leeftijd van de cliënt. Bij jonge kinderen wordt er vooral spelenderwijs gewerkt, terwijl er bij oudere kinderen en volwassenen gericht(er) geoefend kan worden.

Hieronder vindt u twee checklisten, waarmee u kunt kijken of logopedie nodig is.

Bekijk de checklist voor volwassenen
Bekijk de checklist voor kinderen

 

Werkwijze

Intake & onderzoek

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en zo mogelijk een screening.
De administratieve gegevens worden genoteerd en de klachten of reden van verwijzing worden besproken. In dit gesprek kunt u aangeven wat u van logopedie verwacht.
Indien mogelijk wordt een eerste logopedische screening gedaan om te bepalen welke vorm van logopedisch onderzoek en of behandeling noodzakelijk is. Naar aanleiding van de eerste logopedische screening wordt een voorlopige logopedische diagnose gesteld en in overleg met u wordt een volgende afspraak gemaakt voor verder noodzakelijk logopedisch onderzoek en/of behandeling. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk.

Behandelplan

Gezamenlijk wordt de doelstelling bepaald en deze wordt genoteerd in de behandelovereenkomst.

Behandeling

Als u het eens bent met het voorgestelde behandelplan, kan de behandeling worden gestart. Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten per keer en kan één of tweemaal per week worden ingepland. Thuis worden de oefeningen herhaald. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken.

Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de behandeling van hun kind. Op deze manier ziet men wat er geleerd wordt zodat deze oefeningen thuis herhaald kunnen worden.