Logopedie nodig? Checklist kinderen

Hieronder staan per logopedisch onderwerp een aantal stellingen/klachten. De checklist is bedoeld om een eerste inschatting te kunnen maken of logopedie voor uw kind van toepassing is. Ook voor leerkrachten kan het houvast bieden in het signaleren.

Er zijn echter nog veel meer stellingen te bedenken. Bij twijfel is het advies altijd: bel naar de praktijk om te overleggen met de logopedist.

Heeft u ‘ja’ geantwoord op één of meerdere onderstaande stellingen? Neem dan gerust contact met ons op voor advies of het maken van een afspraak.

 

TAAL

 • Mijn kind is twee, maar praat nog niet.
 • Mijn kind kent weinig woorden en ik weet niet zeker of dit normaal is.
 • Mijn kind spreekt in korte of onvolledige zinnen (groep 1).
 • Mijn kind spreekt in zinnen van maximaal vijf of zes woorden (groep 2).
 • Mijn kind moet vaak zoeken naar woorden (groep 3).
 • Mijn kind kan geen logisch opgebouwd verhaal vertellen (groep 1).
 • Mijn kind wordt vaak niet begrepen door anderen.
 • Mijn kind heeft moeite met het begrijpen en uitvoeren van opdrachten.
 • Mijn kind heeft moeite met het leren lezen (groep 2-3).

 

SPRAAK

 • Mijn kind kan niet alle klanken zeggen en is hierdoor moeilijk verstaanbaar.
 • Mijn kind kan nog niet alle klanken/medeklinkerverbindingen uitspreken (groep 2).
 • Mijn kind is 5;6 jaar en spreekt de /r/ nog niet correct uit.
 • Mijn kind spreekt onduidelijk zonder dat er klanken ontbreken (groep 3).
 • Mijn kind slist en/of spreekt met de tong tussen of tegen de tanden.
 • Mijn kind spreekt klanken te veel door de neus uit (nasaliteit).

 

MONDGEWOONTEN / ETEN en DRINKEN

 • Mijn kind heeft problemen met kauwen en slikken.
 • Mijn kind verslikt zich vaak of moet veel overgeven.
 • Mijn kind zit vaak met zijn/haar mond open en/of is vaak verkouden.
 • Mijn kind zuigt op zijn/haar duim, vingers of speen en ik wil dat mijn kind dit afleert.

 

STOTTEREN

 • Mijn kind herhaalt klanken en/ of lettergrepen bijvoorbeeld k-k-k-k-kat of i-i-i-i-i-ik of zezezezezebra.
 • Mijn kind verlengt klanken bijvoorbeeld vvvvvvvvvis of ssssssschool.
 • Mijn kind vecht om het woord eruit te krijgen, je ziet dan vaak spanning in het gezicht of het lichaam tijdens het praten.
 • Mijn kind praat om de boodschap heen, zoals: ” Je weet wel wat ik bedoel ” of ” Ik wil het niet zeggen”, ” Mama zeg jij het maar”.
 • Mijn kind durft niet meer te praten en/of zegt: ” Ik kan niet goed praten”.

 

ADEM en STEM

 • De stem van mijn kind is hees of schor.
 • De stem van mijn kind valt weg of is soms helemaal weg.
 • Mijn kind heeft moeite met het verdelen van de adem tijdens lezen.
 • Mijn kind is vaak buiten adem tijdens het spreken of lezen.
 • Mijn kind heeft een onregelmatige ademhaling.
 • Mijn kind klaagt over pijnklachten tijdens of na praten.
 • Mijn kind heeft verkeerde stemgewoonten zoals hard schreeuwen, gillen of stemmetjes nadoen.

 

GEHOOR

 • Mijn kind is slechthorend en zou ondersteunende gebaren moeten leren of leren liplezen.
 • Mijn kind heeft een CI (cochleair implantaat) en zou baat hebben bij luistertraining.