Gehoor

Slider

Gehoor- en luisterproblemen

Luisterproblemen kunnen ontstaan door een (tijdelijk) gehoorverlies en of door auditieve verwerkingsproblemen. Mogelijk is er tevens sprake van samenhangende stem-, spraak- en/of taalstoornissen.

Het gehoor is belangrijk om informatie goed te ontvangen. Wanneer er sprake is van slechthorendheid, doofheid, middenoorontstekingen of problemen in de auditieve verwerking kunnen klanken moeilijker onderscheiden worden en is het spraakverstaan niet altijd goed. Dit heeft gevolgen voor de spraak- en taalontwikkeling. Vroegtijdige onderkenning van een gehoorprobleem is van groot belang om de gevolgen te beperken.

Er kan echter ook sprake zijn van problemen in de auditieve verwerking. Dit houdt in dat, ondanks een goed gehoor en normaal audiogram,  u of uw kind toch problemen heeft met het verwerken van auditieve informatie.
De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal leesvoorwaarden voldoen, voordat ze naar groep 3 kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: letters samenvoegen tot één woord of verschillen horen tussen klanken/woorden.

Behandeldoelen

Tijdens de behandelingen werken we aan één of meerdere doelen. Denk hierbij aan:

- Verbeteren van de uitspraak
- Gericht leren luisteren
- Gesproken taal en klanken beter leren verwerken bij goedhorende kinderen
- Beter leren liplezen
- Goed leren communiceren met een slechthorend kind of partner
- De leefomgeving voorzien van tips en adviezen