Logopedie nodig?

Welkom

Welkom op de website van Spraakzaak Logopediepraktijk. Wij helpen mensen van alle leeftijden, die problemen ondervinden met communicatie en eet- en drinkproblemen. Bij welke zorgverzekeraar u ook verzekerd bent, bij Spraakzaak Logopediepraktijk kunt u altijd terecht! De logopedische behandelingen, voor zowel kinderen als volwassenen, worden volledig vergoed vanuit het basispakket zorgverzekeringen.

 
Op deze website kunt u informatie vinden over de praktijk, maar ook algemene informatie over het vak logopedie.

 
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met mij op via de pagina contact.

Directe toegankelijkheid logopedie
Image is not available

Bij Spraakzaak Logopediepraktijk kunt u ook zonder verwijzing van een arts terecht.
Ter vervanging van de verwijzing van de (huis)arts zal de logopedist zelf een screening gaan uitvoeren.

Spraakproblemen
Image is not available

De spieren van lippen en tong verzorgen de spraak (articulatie). Wanneer iemand problemen heeft met spraak, staat dit een goede communicatie in de weg.
Veel spraakproblemen kunnen middels logopedie worden opgelost.

Taalproblemen bij kinderen
Image is not available

Niet alle kinderen leren even snel communiceren.
Als het praten niet goed of laat op gang komt dan helpt een logopedist door middel van het aanbieden en stimuleren van de communicatieve functies, taal en spraakklanken.

Taalproblemen volwassenen
Image is not available

Als gevolg van neurologische problemen kunnen er moeilijkheden ontstaan tijdens het spreken en het begrijpen van mondelinge taal. Ook lezen en schrijven kunnen problemen opleveren.
Logopedie kan helpen om het taalbegrip,
spreken, lezen en schrijven te verbeteren.

Gehoor en luisterfuncties
Image is not available

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar tijdens het voeren van een gesprek. Zodra er gehoorproblemen zijn, heeft dat direct invloed op de communicatie.

Image is not available

De vorm van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond.
Logopedie kan helpen bij problemen door afwijkende mondgewoonten.

Eet- en drinkproblemen
Image is not available

Slikproblemen kunnen ontstaan na hersenletsel (bijvoorbeeld CVA, ongeval, tumor), een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, A.L.S.) of na een operatie in het hoofd- en halsgebied.
Logopedie kan helpen verschillende bewegingen in het slikproces te verbeteren.

Stemproblemen
Image is not available

Spreken is in het dagelijks leven van groot belang; het is het meest gebruikte communicatiemiddel. Stemproblemen kunnen grote invloed hebben op het functioneren, zowel in werk-/school omgeving als privé. Logopedie kan helpen om de stem zo optimaal mogelijk te benutten.

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Als u twijfelt of logopedie noodzakelijk is, kunt u bij ons een screening met adviesgesprek aanvragen. Maak een afspraak!

Persoonlijke benadering

Wij hebben als uitgangspunt ‘Zorg op maat!’. Wij kijken naar de beste  persoonlijke benadering voor elk(e) volwassene, jongere, kind en baby, waar nodig in multidisciplinair verband.

Spraakzaak Logopediepraktijk vindt het belangrijk dat u of uw kind snel wordt geholpen door een logopedist. Lukt het niet om tijdens de reguliere openingstijden te komen? In overleg is het mogelijk om een afspraak te plannen in de avonduren of op zaterdag. Een afspraak voor logopedie kan dus spoedig worden ingepland, zodat u snel wordt geholpen. Neem gerust contact met ons op.